Årdal vidaregåande skule
Foto: Årdal vgs

Besøk av tidlegare elevar

Før jul hadde Årdal vgs besøk av tidlegare elevar ved skulen. Dei var her for å fortelle om utdanninga si.

3STA og 3PÅA/4PÅA hadde møte med ein del tidlegare elevar tysdag 19.desember. Dette er eit ledd i karriererettleiinga vår, og er eit årleg opplegg for 3.klassane. 3AUA var og inviterte.

 

Følgjande utdanningar var representerte: Lærar, Vernepleie, Sosionom, Barnevernspedagog, Ergoterapi, Idrett,helse og ernæring, Fornybar energi, Sjukepleie, Psykologi og Nettverk og IT-tryggleik.

 

Foto: Årdal vgsFoto: Årdal vgsFoto: Årdal vgsFoto: Årdal vgs

Foto: Årdal vgsFoto: Årdal vgs