a570067a52

Studieorientering «Utdanning i Bergen»

Onsdag 11.01.17 får vi besøk frå «Utdanning i Bergen» der det vert plenumpresentasjonar og presentasjonar i mindre i grupper. Det er 3PÅA, 3STA og 3AUA som er målgruppa i år. Andre kan sjølvsagt henge seg på dersom det er intresse for det.

Følgjande utdanningsinstitusjonar kjem:

Universitetet i Bergen                                                                 UiB
Universitetet i Agder                                                                   UiA
Universitetet i Oslo                                                                     UiO
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet                     NTNU
Norges Miljø-og biovitenskapelige universitet                         NMBU
Norges handelhøyskole                                                             NHH
Høgskulen på Vestlandet                                                          HVL
NLA høgskole                                                                            NLA
VID vitenskapelige høgskole                                                     VID
Høgskolen Kristiania                                                                  HK
Folkehøgskolane                                                                       FHS
Høgskolen i Volda                                                                     HiVolda
Handelshøyskolen BI                                                                BI

Programmert vert slik:

Kl 08.30 - 09.00       Velkommen + informasjon om dagen                        STAD: Kantina ÅVGS

Kva er høgare utdanning?
Gradstruktur
Søknadsprosess
Opptakskrav
Lånekassen
Studentvelferd
Studentliv

Kl 09.00 - 09.20       Plenumpresentasjonar

Universitetet i Bergen
Universitetet i Agder
Norges Teknis-Naturvitenskapelige universitet
Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Norges Handelshøyskole

10 min pause for å forflytte seg mellom lokala
 

Kl 09.30 - 10.00

           
UiB NTNU UiO NHH NMBU UiA

5 min pause for å forflytte seg mellom lokala

Kl 10.00 - 10.30

           
UiB NTNU UiO NHH NMBU UiA

Kl 10.30 - 11.00        LUNSJ

Kl 11.00 - 12.00        Stands med alle institusjonar

Kl 11.20 - 11.45        Plenumspresentasjonar Høgskulane                        STAD: Kantina ÅVGS

Høgskulen på Vestlandet
NLA Høgskole
VID vitenskapelig høgskole
Høgskolen Kristiania
Følkehøgskolene
Høgskolen i Volda
Handelshøyskolen BI

10 min pause for å forflytte seg mellom lokala

Kl 11.55 - 12.25

           
HVL    BI        NLA+VID FHS    HK     HiVolda  

5 min pause for å forflytte seg  mellom lokala

Kl 12.30 - 13.00

           
HVL    BI        NLA+VID FHS    HK     HiVolda  

 

 

Studieorienteringsdagen vert rekna som obligatorisk undervisning.