• God ferie 2021 1[1]

  God sommar!

  I dag går leiinga og kontorpersonalet ved Eid vgs ut i ferie. Vi er på plass att måndag 2. august. God sommar til alle!

 • operahuset6[1]

  Inntak til vidaregåande opplæring

  Første inntaket til vidaregåande opplæring er 8. juli med svarfrist 16. juli. Andre inntaket er 22. juli med svarfrist 22. juli. Tredje inntaket er 5. august og du svarar ved å møte opp på skulen fyrste skuledagen den 16. august. Meir informasjon finn du på: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/

 • EVStrapp

  Velkomen som elev ved Eid vidaregåande skule!

  Skulestart er måndag 16. august med frammøte i Operasalen kl 8.45.

Fleire saker ›