Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Eksamensplan

Eksamensplan

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Lokalt gitt eksamen

Eksamensoversikt for lokalt gitt eksamen, Årdal vidaregåande skule (Vert lenka opp når den er klar).

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt

Utdanningsdirektoratet sine reglar for lokalt gitt eksamen.

Sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet sin eksamensplan for sentralt gitt eksamen våren 2018

  • Eksamensdato er fastlagt av Udir.
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine sider for gjennomføring av skriftleg eksamen.

Kontakt

Eksamenskontoret
Postboks 524
6803 Førde

eksamenskontoret@sfj.no