Elektro bilde av elevar og lærar

Elektro bilde av elevar og lærar

Elektro og datateknologi

Er du praktisk anlagt og er nysgjerrig på elektrisk utstyr og elektroniske system? Likar du å yte god service? Elektro og datateknologi gjev mange moglegheiter fram mot spanande yrkesval.

På Eid vidaregåande skule kan du velje desse kura: 

  • Vg1 Elektro- og datateknologi
  • Vg2 Datateknologi og elektronikk
  • Vg2 Automatisering
  • Vg2 Elenergi og ekom
  • Vg3 Dataelektronikerfaget
  • Vg3 Automatisering 

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidare utdanning, t.d. ved fagskule. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet.

Les meir om elektrofaget og moglegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no: Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi ved Eid vidaregåande skule

Skulen har to klassar Vg1 elektro- og datateknologi med 15 elevar i kvar klasse.  På Vg2 har vi ei klasse innan elenergi og ekom, ei automasjonklasse og ei klasse for datateknologi og elektronikk. På Vg3 tilbyr skulen både Vg3 dataelektronikarfaget og  Vg3 automatisering.  Skulen har erfarne lærarar og eit godt etablert nettverk mellom skule og næringsliv. Dette gjer elevane godt budde til å møte næringslivet og store moglegheiter for å vise seg fram til for potensielle arbeidsgjevarar.

Tilhøve ved skulen

Alle klassane held til på elektro og data-avdelinga og du er ein del av eit stort fagmiljø. Det er også kort veg til dei andre yrkesfaga på skulen, teknologi og industrifag, handverk design og produktutvikling, frisø, blomster, interiørog eksponeringsdesign. Skulen har ein flott verkstadfløy.  

Kvifor velje dette faget

Elektro og datateknologi gjev mange moglegheiter fram mot spanande yrkesval. Nesten alt vi omgjev oss med til dagleg er avhengig av straum for å fungere. Det vil difor alltid vere behov for fagfolk for eksempel i strømforsyning, boliger, industri, fly, skip, tog, kjøretøy, osv.

Vegen vidare

Hvis du ønskjer å utdanne deg til eit av hovedområda elektrofag, elektronikkfag, flyfag eller sjøfartsfag, kan du velge denne studieretninga. Etter tida på skule er du attraktiv for læretid og tilsetting i næringslivet, og vil du seinare ta fagskule eller ingeniørutdanning er det også stort behov for deg .

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no

Relaterte lenker