Hopp til hovedinnhold

Matematikk

Nærbilete av elev som trykkjer på ein kalkulator.

Her kan du lese meir om dei ulike variantane av matematikk som du må velge mellom dersom du går studiespesialiserande.

Matematikk S1(samfunnsvitskapleg matte)
Fordjupingsfag på vg2. Byggjer vidare på Matte 1T på vg1. Her ser vi nærare på algebra, funksjonar, sannsynlegheit og lineær optimering. 

Matematikk S2 (samfunnsvitskapleg matte)
Fordjupingsfag på vg3. Matte S2 byggjer vidare på Matte S1 frå vg2. Området byggjer på algebra, funksjonar, sannsynlegheit og statistikk. A

Matematikk R1 (realfagsmatte)
Fordjupingsfag på vg2. Matte R1 bygger vidare på Matte 1T frå vg1. Faget fordjupar seg i geometri, algebra, funksjonar, kombinatorikk og sannsynlegheit. 

Matematikk R2 (realfagsmatte)
Fordjupingsfag på vg3. Matte R2 byggjar vidare på Matte R1 på vg2. Her ser vi nærare på geometri, algebra, funksjonar og differensiallikningar.