Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort

Elevkort og skysskort

Alle elever får eit elevkort / skulebevis som brukas som ID-kort, og til utskrifter og kopiering.

Elevkort 

Vert bestilt til nye elevar kvar haust, like etter skulefotograferingen. 

Tilsette i ekspedisjonen handsamar bestilling og distribusjon.

Dersom du mister elevkortet kan du få hjelp med å bestille et nytt.

Skysskort

Nye elevar ved skulen som treng skuleskyss får eige skysskort.

Skysskortet må du ta vare på så lenge du er elev ved skulen. Det kostar kr 100 å få nytt.

Kontakt

Hans Otto Tråi

Førstekonsulent

hans.otto.trai@sfj.no

576 38 405