Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester

Elevtenester

Under denne fana finn du informasjon om kor du kan henvende deg dersom du treng råd, rettleiing eller nokon å snakke med om personlege høve eller helse.

Under elevtenesta på Årdal vidaregåande skule finn du både helsesøster, rådgjevar, oppfølginstenesta og miljøkoordinator. Desse samarbeidar for å legge tillrette for alle elevane på Årdal vidaregåande skule.