Årdal vidaregåande skule
Foto: Anita Øvstetun

Rikke, Monica og Tomine

Farnes skule med eit flott bidrag til Afrika- prosjektet vårt

Elevar frå 8. og 9. klasse overleverte heile kr 10 000 til Afrika prosjektet vårt. Det er 2. året på rad at dei bidreg. Dette gjer dei gjennom arbeidet med elevbedrift, og faget «Innsats for andre». Me skal sørge for at pengane blir brukt til noko nyttig som skuleborna i Eshowe treng.

Pengane dei overleverte i 2017 er brukt til leikeapparat «Jungle gym» som mange born no kan glede seg over.

 

Tusen takk for innsatsen. 

 

 

Foto: Anita Øvstetun

Foto: Anita Øvstetun

Under kan de sjå bilder av Jungelgymmen som er satt opp. Denne er blitt finansiert av Farnes skule.

Jungelgym

Jungelgym.jpg

jungelgym2.jpg

jungelgym4.jpg