Årdal vidaregåande skule
skulen001

Ferievikar 2019

Sogn og Fjordane Fylkeskommune, bygge- og eigedomstenesta - søkjer ferievikar ved Årdal Vidaregåande skule for sommaren 2019

Arbeidsperiode: 24.06-02.08.2019

 

Arbeidsoppgåver: Vedlikehaldsarbeid innvendig og utvendig på skulen, samt stell av grøntanlegg.

 

Stillinga gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17/18 år i 2019, fødd 2002/ 2001

Løn etter Hovudtariffavtale

Søknaden sendes elektronisk til drifsteknikar,  Torbjorn.Haug@sfj.no                                       

 

Søknadsfrist: 08.04.2019

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte driftsteknikar på tlf.  489 56 626

Du vil motta ei elektronisk stadfesting på at søknaden er motteken.

 

 

 

 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Bygge- og eigedomstenesta