Årdal vidaregåande skule
verdiar

Foreldremøte vg1 og vg2

Me ønskjer alle foreldre/føresette velkomne til informasjonsmøte ved Årdal vidaregåande skule.

Foreldremøte vg1 - Torsdag 30.08.18 kl: 18.30

Foreldremøte vg2 - Tysdag 04.09.18 kl: 18.30

 

Det blir ei felles økt i kantina med generell informasjon, deretter møter de kontaktlærarane i klasserommet.

Innhald i fellesøkta – ca. 30 min

 • Velkomen v/rektor Geir Kjetil Øvstetun
 • Presentasjon av skulen/skuleleiinga/rådgjevar/miljøkoordinator/skulehelsetenesta/

oppfølgingstenesta og deira hovudarbeidsområde v/rektor

 • Bokutlån, lånekontrakt, skulefoto v/avdelingsleiar Henny Midtun
 • Læringsstøttande i lesing og engelsk. Læringsstøttande prøve i rekning. v/ avdelingsleiar Sonja Hestetun
 • Nytt regelverk om skulemiljø §9.A v/rektor
 • Mobbeknappen. Informasjon v/rektor
 • For yrkesfag: Kort informasjon frå Sogn opplæringskontor v/Vibeke Rinde

 

Innhald i klasserommet

 • Presentasjon av kontaktlærar
 • Korleis jobbar me, timeplan, arbeidsplanar, Fronter etc.
 • Heimesida
 • Skulereglementet
 • Fråværsrutinar, Skulearena
 • Anna informasjon

 

 

 

 

 

Vel møtt!

 

Med helsing

 

Geir Kjetil Øvstetun

rektor