Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Grunnskuleklasse
Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Grunnskuleklasse for minoritetsspråkleg ungdom

Ved Eid vgs får minoritetsspråklege frå Eid, Vågsøy og Selje eit tilbod om å ta grunnskulen og få vitnemål etter 10.klassefag. Dei går 1 eller 2 år, avhengig av tidlegare skulegang og norsknivå. Faga dei har er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, utdanningsval, klassens time og kroppsøving. Klassa er eit samarbeid mellom Eid kommune og fylkeskommunen.