Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta

Skulehelsetenesta ved Årdal Vidaregåande skule

Helsesøster ved Årdal Vidaregåande skule er Siv Norheim Smedegård og Maria Styve Øren
Siv Norheim Smedegård er tilstades på skulen kvar tysdag, onsdag og torsdag frå 08.00 - 14.30
Maria Styve Øren er tilstades annakvar torsdag (partallsveker)

Mål

Mål med skulehelsetena i den vidaregående skule er å tilby ei teneste som skal bidra til bedre helse for ungdom i en viktig fase i livet. Skulehelsetenesta er et lågterskeltilbod, dvs. at det ikkje skal vera vanskelig å ta kontakt med helsesøster.

Dette er eit tilbod til alle elevar ved skulen som er mellom 15 -20 år.

For at du som elev skal få den hjelpen du treng og har krav på, samarbeider helsesøster med skulen, foreldre og andre instanser. Dette skjer sjølvsagt i samarbeid med deg. Helsesøster henviser til annen hjelpeinstans hvis det er ønskje om det. Skulehelsetenesta i den videregåande skule tilbyr tenester som:

  • oppfølgjing og støttesamtaler
  • Helseopplysning / rettleiing.
  • Hjelp til å kontakte andre fagpersoner / henvisningar
  • Samarbeid med elev, heim og skule

Du kan ta kontakt vedkomande;  seksualitet, prevensjonsrettleiing/resept, seksuelt overførbare infeksjoner, graviditet/abort, røykeslutt, rusproblem, søvnproblem, spiseproblem, fysiske plager, psykososiale problem, stress i høve til skule eller andre ting du måtte ha behov for å snakke om.

Helsesøster har teieplikt.

Tilbodet er gratis. Samtalene blir ikkje registrert som fråvær frå skulen.

Du er velkomen til å ta kontakt ved å møta opp på kontoret, ved å ta trekke ein kølapp som heng på døra utanfor kontoret, eller ved å ta kontakt​ 

Det kan vera godt å ha ein vaksen å snakka med når ein strevar eller berre vil drøfta utfordringar ein står over for. Du treng ikkje ha eit spesielt problem for å ta kontakt.

Helsestasjon for ungdom - HSTU

Elevene kan også nytte seg av Årdal kommune sitt tilbod for ungdom.
Helsestasjon for ungdom har åpent på helsestasjon i Øvre tysdag mellom kl 12.00-15.30.
Tenesta er gratis.
Du treng ingen timebestilling, men kan få det ved å ta kontakt på:

Telefon 975 63 271 eller 469 36 631

Kontakt