Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Hybel – leige og rettar

Hybel

På leit etter hybel?

 

Skulen jobbar aktivt for å hjelpe utanbygds elevar med å skaffe seg hybel. På denne sida vil det bli lagt ut hyblar som er ledige, samt informasjon om kvar enkelt hybel. Mange av hyblane er i bufellesskap. Det er ofte stor pågang på hyblar før skulestart. Vi anbefalar at du tar tidleg kontakt med oss dersom du veit at du skal vera elev ved Årdal vidaregåande skule. Me kan ikkje garantera at du får akkuratt den hybelen du ynskjer, men me gjer vårt beste for at elevane skal bli fornøgde.

Ta kontakt med ein av personane på lista til høgre dersom du har spørsmål angåande leige av hyblar.

Dersom du har ein hybel/leiligheit til utleige, så kan du også ta kontakt med ekspedisjonen på skulen.

 

Kontakt

Anita Laberg Øvstetun
Konsulent
anita.laberg.ovstetun@vlfk.no

576 38 418

 

Hans Otto Tråi
Førstekonsulent
Hans.Otto.Trai@vlfk.no

576 38 405

 

Helge Øren
Miljøkoordinator
helge.oren@vlfk.no

576 38 434