Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar

IKT

Aktivering for nye elevar og tilsette

https://reg.sfvgs.no/

Skuleportalen

http://skule.sfj.no

Logg in med FEIDE-ident.

På skuleportalen får ein direkte tilgang til Fronter, SkoleArena og andre tenster. Alle brukarar får tilgang til web-basert officepakke og installasjon av Office 365, Der har ein tilgang til 25 GB gratis lagring i OneDrive, e-post og kalender

Kopi og utskrift

Alle elevar kan nytte skulens kopi- og utskriftssystem. For å nytte denne tenesta trenger du ditt elevkort og ha aktivert kortet i utskriftssystemet. Ved multifunksjonsmaskinene kan du kopiere, skanne til e-post og skrive ut.

http://sfj.no/utskrift - Administrasjon av utskriftskonto.

Slik gjer du for å aktivere:

  1. Gå inn på http://sfj.no/utskrift
  2. Gå til oppsett, generer ein PUK-kode. Gå til kopimaskina. Dra elevkortet forbi lesaren. Skriv inn PUK-koden.
  3. No skal kontoen din vere aktivert.

Slik gjer du for å skrive ut:

  1. Gå til http://sfj.no/ep
  2. Logg deg på med brukarnamn og passord
  3. Last opp dokumentet du vil skrive ut.
  4. Gå til kopimaskina og dra elevkortet forbi lesefeltet. Vel "PullPrint" frå menyen på displayet og vel kva utskrift du vil ha ved å trykke på dokumentet som ligg i køen eller "velg alt" og trykk på knappen på maskina som er for utskrift.