Årdal vidaregåande skule
Foto: Jessica Smith

Internasjonal dag på Årdal vgs

Elevar og lærarar sette av ein dag meg fokus på internasjonalt arbeid.

Den nye flaggborga vår var klar denne dagen, og viser kva mangfald av land elevane våre kjem frå.

Det var kulturelle innslag i form av musikk og mat frå ulike kulturar. I tillegg synte me dokumentarfilmen « Flukt»  og gjennomførte internasjonal rebus, der elevane fekk testa kunnskapen sin.

 

flaggborg2.JPGintdag.jpgintdag1.jpg