Årdal vidaregåande skule
loppemarked

Loppemarknad 2-4. november

No begynnar loppemarknaden å nærma seg med stormskritt, og me håpar at me ser deg nede i kantina på Årdal vidaregåande skule denne helga. 

Elevane i 2STA er tilgjengelige i paviljongen nede ved skulen kvar torsdag frå kl. 17.00-.19.00. Da har alle moglegheit til å kommed med lopper, eller så kan de kontakte 2STA så kjem dei å hentar det du vil bidra med. 

For henting av lopper, ta kontakt med: 

Anja Einan
Tlf: 959 37 484

Eirik Thomassen Øren
Tlf: 480 52 127

 

Inntekta frå loppemarknaden går til ein innhaldsrik og spennande studietur til Berlin. Denne kan de lese om i nettavisa til klassen: nyssavgs.wordpress.com 

For oppdateringar rundt loppemarknaden kan de følge facebook sida som er laga for anledningen. Søk opp: Loppemarknad 2018

Loppiskomiteen vil takka alle som har våre med og bidrege sli ak me får moglegheita til å komme oss til Berlin.