Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator
Hybelbuar mat_1024x384

Miljøkoordinator

Miljøkoordinator

  • har noko fleksibel arbeidstid på grunn av hybelbesøk og middagar på kveldstid, men kan «alltid» nåast på telefon både på vekedagar og i helgar om ønskjeleg. 
  • inviterer alle hybelbuarar til felles informasjonsmøte med servering av mat og drikke, ved skulestart
  • er tilgjengelig for alle vgs.elevar, men særskilt for hybelbuarar. Hybelbuarane sine føresette kan og ta kontakt.
  • arrangerer open skule med gode rimelige middagar, kaffi og aktivitetar etter ynskje.
  • er med i tverrfaglig samarbeid /elevteam saman med rektor, helsesøster, oppfølgingstenesta, rådgjevar, psykologisk pedagogisk teneste, og kommunen sin ungdomskontakt for psykisk helse
  • har saman med rektor ansvar for elevrådet
  • har saman med ein lærar ansvaret for gjennomføring DKS/ Den kulturelle skulesekken på skulen

Arbeidstid

Er til stades på skulen måndag - fredag.

Kontakt

Helge Øren

Miljøkoordinator

helge.oren@vlfk.no  

905 11 071

576 38 434