Årdal vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Nøkkeltal

Nøkkeltall 2017-2018

 • Budsjettramme: ca 30 mill.
 • Elevplassar: 222 elevar

Elevplassar

 • Vg1:
  • Elektrofag 12
  • Service og samferdsle 15
  • Studiespesialisering 30
  • Tekn og ind.prod. 12
 • Vg2:
  • Automatisering 12
  • Salg, service, sikkerhet 15
  • Studiespesialisering 30
  • Kjemiprosess 12
  • Industriteknologi 12
 • Vg3:
  • Automatiseringsfaget 12
  • Påbygg gen. Studie 30
  • Studiespesialisering 30

Tal tilsette

 • Personalet: 54
  • 38 pedagogar
  • 16 kontor, ikt, drift og reinhald, elevassistentar.