Årdal vidaregåande skule
Illustrasjonsfoto

Årdal vgs tilbyr e-sport som programfag

15. februar 2021

Skuleåret 2021/2022 vil Årdal vidaregåande skule tilby E-sport som programfag på VG1 studiespesialiserande. Ilag med Årdal E-sport er det laga til ei prøveordning til elevane som startar på denne linja.

Illustrasjonsfoto

Korona - Informasjon til foreldre om skulekvardagen

04. august 2020

Utdanningsdirektoratet har laga eit informasjonskriv til foreldre om korleis skulekvardagen blir frå hausten av. Les skrivet her:

Vestland

Skulestart 2020/2021

19. juni 2020

Skulestart for skuleåret 2020/2021

4

Vidare i NM for Ntep UB

04. mai 2020

Bak frå venstre: Stian Bakken, Gaute Fossen, Jørgen Asperheim, Håkon Wigum, Morten Fredheim, Bendik Bøyum. Nest bakerste rad: Andreas Skarsbø, Elias Flæthe, Kaper Mateja, Joakim Fagerli. Jentene: Elise Eriksen, Malene Nondal, Camilla Hugøy. Fremst: Odd Harald Larsen. 

Illustrasjonsfoto

Informasjon frå helsesjukepleiar

23. april 2020

Skulehelsetenesta opnar att for vanleg drift, men med tilrettelegging i høve til smittevern.

Årdal vgs_RGB

Vestland Fylkeskommune opprettar lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse.

26. mars 2020
Vestland Fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.
 
Nr: 51 20 71 21
Åpningstider: Man-fre kl. 12.00 - 18.00
 
Oppstart: Torsdag 26.03.20
Illustrasjonsfoto

Skriv til elevane

24. mars 2020

Skriv om føring av fråvær til elevane.

Ntep UB ved Årdal vidaregåande skule (Bak frå venstre): Stian Hauge Bakken, Gaute Refsdahl Fossen, Jørgen Asperheim, Håkon Wigum, Morten Beheim Fredheim, Bendik Strømmen Bøyum, Andreas Kvale Skarsbø, Elias Fjellestad Flæthe, Kacper Stanislaw Mateja, Joakim Gjertsen Fagerli, Elise Nesse Eriksen, Malene Øy Nondal, Camilla Hugøy, Odd Harald Semstrøm Larsen

Gratulerer til Ntep UB med prisar på fylkesmeisterskapen for ungdoms- og studentbedrifter

23. mars 2020

SAMARBEID MELLOM ÅRDAL VGS OG SOGNDAL VGS

I klassen "Bærekraft" delte Ntep UB 1. plass med systerbedrifta Sogna Tech UB frå Sogndal.

Ntep UB fekk òg 2. plass i klassen "Beste ungdomsbedrift", der Sogna Tech UB òg var delaktig.

“Kvar enkelt elev i elevbedrifta har jobba godt og målbevisst fram mot fylkesmessa, og eg er svært fornøgd med resultata. 1. plass i bærekraftprisen og 2. plass i beste ungdomsbedrift er ein siger i mine auger,” seier dagleg leiar i Ntep UB, Odd Harald Semstrøm Larsen.