Årdal vidaregåande skule
skulen001

Nytt regelverk - Nulltoleranse mot mobbing

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

Les meir om det nye regelverket her: Nytt regelverk - Nulltoleranse mot mobbing