Årdal vidaregåande skule
bilde pdag

Politisk dag

4.september vart det arrangert politisk dag på Årdal vidaregåande skule.

4. september var det politisk dag på Årdal vidaregåande skule. Dagen starta med at politikarar tok turen rundt i klassane og snakka om sin politikk. Dei ulike partia hadde satt seg opp stand i kantina. Vidare vart det skuledebatt, der elevane hadde fleire gode spørsmål til ungdomspolitikarane. Ved slutten av dagen skulle alle elevane stemme på det partiet dei ville.

Det vart ein knusande seier til Arbeidarpartiet, med over 50% av stemmene. 

Resultat.jpg