Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Dale vidaregåande skule
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Vågsøy Kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Selje Kommune Oppvekst
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Aurland Kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Sofie Jensen Vedvik
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Kjørnes Camping og Fjordhytter
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4488-9 Tilbod
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4488-10 Tilbod
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4488-11 Tilbod
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Vik kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Nye Stad kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Boligpartner AS
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Stryn Kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Solund kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Vik Kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Balestrand Kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Nmf Nordvest
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Nmf Nordvest
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
19/4315-2 Avbrutt søknad
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Dyrenes Rett
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Balestrand Fjord Angling T.A Balevik Solutions AS
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Toril Nedberge Klevmark
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Vigo IKS
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4560-1 Dokumentasjon
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Maritime Bergen v/Line Andersen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Kommunane
18/1507-8 Dokumentasjon
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
18/5961-8 Endre praksis
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Mottakar:
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *********************