Årdal vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval

Råd og utval

Elevane er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.