Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving

Rådgjeving / karriererettleiing

Sosialpedagogisk rådgjeving

Har du vanskar med å finne deg til rette i vidaregåande opplæring?

Du kan få hjelp til å:

  • Klarlegge problema
  • Kartlegge kva skulen kan gjere for deg
  • Finne og formidle kontakt med den rette hjelpeinstansen

Har du behov for sosialpedagogisk rådgjeving? Ta kontakt med rådgjevar på skulen.

Karriererettleiing

Du kan få hjelp til:

  • å bli medviten eigne interesser, verdiar og dugleik,
  • å vurdere konsekvensane av eigne val.

Rådgjevar kan hjelpe deg med

  • Individuell rettleiing om yrke og utdanning
  • Orientering om høgskular og universitet
  • Informasjon om søknadsfristar, opptakskrav og finansieringsordningar
  • Å søke relevant informasjon

Kontakt

Monica Vigdal

monica.vigdal@vlfk.no

57 63 84 47

97 59 27 66