Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Service og samferdsel
Elevar som har fått pris for ungdomsbedrifta si

Service og samferdsle

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk?

Då kan service og samferdsel vere noko for deg. Du går 2 år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev.

Service og samferdsle er eit yrkesfag, og Årdal vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidare utdanning. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet.

Les meir om Service og samferdsle og mulegheitar for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no service og samferdsle

Kvifor skal du velgje service og samferdsel?

Likar du ein jobb med mykje kontakt med menneske?

  • Vil du ha ein utfordrande og variert jobb?
  • Er du serviceinnstilt?
  • Er du interessert i korleis ein kan etablera si eiga bedrift?

Dersom du svarar ja på desse spørsmåla, kan studieretning for Service og samferdsel vera aktuelt for deg

Praktisk opplæring

Årdal vgs. har dyktige og engasjerte lærarar, og skulen har eit breitt og godt samarbeid med bedrifter innan fagområdet.

Årdal vgs. har samarbeidsavtalar med lokalt og reigonalt næringsliv, og nyttar bedriftsbesøk og yrkespraksis som ein viktig del av opplæringa. Me har stort fokus på entreprenørskap, og arbeid med ungdomsbedrifter er ein viktig del av opplæringa.

Kontakt

Henny Midtun

Avdelingsleiar

Henny.midtun@vlfk.no

576 38 402

Relaterte lenker