Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Råd og utval

Elevane er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.