Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Råd og utval

Elevane er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.

Skule og ungdomsrådet

Kristoffer Loftheim 1 TPA kris-l.@live.no     

 

Kulturvertar

Amalie Myrmel 1SEA amalieh1998@hotmail.com

Trine Lomheim 2SSA trinelom@gmail.com

Lokalt arbeidsmiljø utval (LAMU)

Emma Jarstadmarken 3STA emmaj99@hotmail.com

Albert Karlsen 2TPA albert.karlsen.hereid@gmail.com

Folkehelse og miljøutvalet

 

Tips ein ven Skriv ut