Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving

Støtte og rådgjeving

Ta kontakt med rådgjevar om du treng utdannings- eller yrkesrettleiing. Du kan og ta kontakt med miljøkoordinator eller helsesøster om det er noko du synes er utfordrande i skulekvardagen.  Dei har taushetsplikt og er der for å hjelpe deg.