Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering
Elevforsøk på kjemilab

Elevforsøk på kjemilab

Studiespesialisering

Likar du biologi, mediafag, engelsk, politikk og menneskerettar, sosiologi eller andre real-, økonomi og samfunnsfag. Då passar utdanningsprogrammet studiespesialisering godt for deg.

Studieførebuande linje gjev deg eit solid grunnlag for å studere vidare ved høgskule eller universitet, både i Noreg og i utlandet. På Eid vidaregåande skule ynskjer vi å førebu deg best mogleg for vidare studier gjennom fokus på læring, inspirasjon og trivsel! I tillegg til programfaga og fellesfaga kan elevane ved Eid vidaregåande skule også velje fag som breiddeidrett og skulemusikal.

Studieførebuande ved Eid vidaregåande skule

Skulen har to paralellklassar, kvar med inntil 30 elevar. På vg1 har du for det meste berre fellesfag (obligatoriske fag).  På vg2 og vg3 vel du halvparten av timane dine sjølv. Du vel minst tre programfag kvart år. To av faga må være innan programområdet for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi, og desse faga skal du følgje i to år. 

For deg som vil studere vidare

Når du har fullført og bestått tre års skuleegang, får du generell eller spesiell studiekompetanse. Da kan du søkje opptak på høgskule og universitet. Somme studier krev at du vel spesielle fag. For mange studium er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterane dine og dei programfaga du vel, som vil avgjere om du får starte på det studiet du ynskjer deg mest.

Det første året, vg1

Du må ha 30 timer i løpet av veka. I tillegg kan du velje breiddeidrett og/eller skulemusikal. Du må velje mellom matematikk 1P (praktisk) eller matematikk 1T (teoretisk) og andre framandspråk (tysk eller spansk).

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1 er:

 • Engelsk:  standpunktkarakter på vitnemål
 • Norsk: standpunktkarakterar og eksamen etter VG3
 • Matematikk: 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk)  standpunktkarakter på vitnemål
 • Naturfag: standpunktkarakter på vitnemål
 • Samfunnsfag:  standpunktkarakter på vitnemål
 • Geografi:  standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: standpunktkarakter VG3
 • Framandspråk: nivå 1 tysk, nivå 2 tysk eller nivå 1 spansk (viss du ikkje har hatt språk på ungdomsskulen, må du ha tysk i 3 år)

Det andre året, vg2

Fellesfag/obligatoriske fag på vg2 utgjer halvparten av veka. Resten av faga kan du velge sjølv. Fellesfaga er:

 • Norsk
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Framandspråk: nivå 1 tysk, nivå2 tysk, spansk, standpunktkarakter på vitnemål (viss du ikkje må ha språk på vg3)
 • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (viss du tek realfagsmatematikk R1, skal du ikkje ha matematikk 2P)

Programfag du kan velgje på vg2 er:

 • internasjonal engelsk
 • økonomistyring
 • medie- og informasjonskunnskap 1
 • sosiologi og sosialkunnskap
 • matematikk R1
 • kjemi 1
 • biologi1
 • fysikk1
 • musikal
 • breiddeidrett1

Det tredje året, vg3

Fellesfag på vg3 er også halvparten av veka. Resten er programfag.

Fellesfaga er:

 • Norsk: standpunktkarakter på vitnemål
 • Historie: standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: standpunktkarakter på vitnemål
 • Religion: standpunktkarakter på vitnemål

Programfag du kan velje er:

 • engelsk språkleg litteratur og kultur eller samfunnsfagleg engelsk
 • økonomi og leiing
 • medie- og informasjonskunnskap 2
 • sosialkunnskap
 • matematikk R2
 • kjemi 2
 • biologi 2
 • fysikk 2
 • breiddeidrett
 • musikal

 

Valfritt programfag på vg2 / vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta to fag innanfor ditt programområde (anten realfag eller språk, samfunn- og økonomifag) som du har over to år. I tillegg kan du velje eitt programfag uavhengig av programområde.  Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Kontakt

Avdelingsleiar 
Torild Natvik
920 19 855
torild.natvik@vlfk.no

Rådgjevar 
Lillian Moss
415 30 815
lillian.moss@vlfk.no