Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Tilrettelegging på eksamen

Tilrettelegging på eksamen

Særskild tilrettelegging av eksamen

Opplæringslova §3-32

  • Rektor avgjer etter søknad kva tilrettelegging som skal nyttast for elevar

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen.docx PDF document ODT document

Mal for enkeltvedtak særskild tilrettelegging.docx PDF document ODT document