Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Tilrettelegging på eksamen

Tilrettelegging på eksamen

Særskild tilrettelegging av eksamen

Opplæringslova §3-32

  • Rektor avgjer etter søknad kva tilrettelegging som skal nyttast for elevar

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen.docx PDF document ODT document

Mal for enkeltvedtak særskild tilrettelegging.docx PDF document ODT document

Tips ein ven Skriv ut