Årdal vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Utleige
Jonny Asperheim

Jonny Asperheim

Utlån og utleige av skulen sine lokal

Årdal vidaregåande skule har som mål å kunna leige ut lokale til lag, organisasjonar, offentlege eller private arrangement, kurs etc. på kveldstid, i helgar eller til andre tider det måtte vera ledige rom.

Vi har fast leigeavtale med Sogn Opplæringskontor.

Kantina ved skulen vert utleigd til konfirmasjon/barnedåp m.m.  Pris: kr 1.500,-

Ved store idrettsarrangement vert skulen nytta til overnatting.  Pris: kr 50,- pr person pr. natt.

Leigar må sjølv syta for brannvakt som skal godkjennast av skulen.  Skulen må ha løyve frå Årdal kommune/brannsjefen ved kvar overnatting.

Utleige av klasserom/møterom utan omsyn til storleik. Pris kr 800,-  for heil dag og kr 400,- for halv dag.

Utleige av datarom: Dagspris kr 2000,- og halv dag kr 1.000,-

Kontakt skulen på tlf. 57638400