Årdal vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Utvikling og kvalitet

Utvikling og kvalitet

Den vidaregåande opplæringa er gjennomgåande kjenneteikna av høg kvalitet. Dette krev at kvar skule føl opp med utviklingsarbeid. Noko arbeid kjem frå nasjonale føringar, noko frå skuleeigar medan anna er styrt frå den einskilde skule.

Nokre av satsingsområda Årdal vgs jobbar med er:

 

Kontakt

Sonja Hestetun

Pedagogisk leiar

Sonja.Hestetun@sfj.no

576 38 403