Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Mo-og-oyrane-vidaregaande-skule-SSF-06475_1080- Foto_Morten__Wanvik

Vaksenopplæring

Eid vidaregåande skule har dette tilbodet innan vaksenopplæring skuleåret 2021–22:

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Kontakt

Ove Lillestøl
avdelingsleiar
41 53 08 11
ove.lillestol@vlfk.no

Torild Natvik
avdelingsleiar
92 01 98 55
torild.natvik@vlfk.no