Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Årdal vidaregåande har følgande opplæringstilbod for vaksne 2021/2022:

Kjemiprosess- og laboratoriefag / Gloppenmodell VG2

På nettsida til Vestland fylkeskommune sine heimesider kan du lese meir opplæringstilbod for vaksne i fylket

Kontakt

Geir Kjetil Øvstetun
rektor
geir.kjetil.ovstetun@vlfk.no  
57 63 84 01