Årdal vidaregåande skule
Vestland

Velkommen til frukostmøte!

Vestland fylkeskommune inviterer til frukostmøte!

Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar?

Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer.

Frukostmøte blir arrangert på følgande stad:

 

Måløy vidaregåande skule 28.01.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Årdal vidaregåande skule 30.01.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Eid vidaregåande skule 26.02.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Stryn vidaregåande skule 03.03.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Flora vidaregåande skule 04.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Dale vidaregåande skule 05.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Sogndal vidaregåande skule 26.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Høyanger vidaregåande skule 11.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Mo og Øyrane vidaregåande skule 19.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

 

Vi serverer frukost frå 07:45. Deltaking på frukostmøte er gratis. Vel møtt!

Sjå påmeldinga for meir detaljert program.

 

Påmelding

Det er elektronisk påmelding: https://sfj.pameldingssystem.no/rekruttering-av-framtidas-fagarbeidarar

Påmeldingsfrist er 20.01.2020.

Påmelding er bindande, gje melding om du likevel ikkje har høve til å møte.

Kontaktperson i fylkeskommunen: Essi Mäki, Essi.Annika.Maki@vlfk.no