Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektrofag/VG1 Elektro

Vg1 Elektro

På Vg1-elektrofag ved Årdal vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

Fag på vg1 elektro

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 12 timar per veke
 • Programfag: 17 timar per veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 6 timar per veke

Programfag

 • Data og elektronikksystem , 7 timar per veke
 • Elenergisystem, 5 timar pr veke
 • Automatisering, 5 timar per veke  

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer me gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av elektrofaget
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Matematikk, 3 timar per veke
 • Engelsk, 3 timar per veke
 • Norsk, 2 timar per veke
 • Naturfag, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke

 

Kontakt

Henny Midtun

Avdelingsleiar

Henny.Midtun@vlfk.no

576 38 402

Relaterte lenker