Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektrofag/Vg1 Elektrofag
Elevar og lærar på elektroavdelinga

Elevar og lærar på elektroavdelinga

Vg1 Elektrofag

På Vg1-elektrofag ved Eid vidaregåande skule jobbar vi med mykje praktisk arbeid, aktiv skuledag, både ute og inne.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Produksjon
 • Automatiseringssystem
 • Data- og elektronikksystem  
 • Elenergisystem

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

Etter at du er ferdig med VG1 Elektrofag kan du velje mellom fleire fag på Eid vgs :

 • VG2 Data og elektronikk
 • VG2 Elenergi
 • VG2 Automasjon

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

vilbli.no.

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no