Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg1 Teknologi og industrifag
Tip elevar i arbeid

Tip elevar i arbeid

VG1 Teknologi- og industrifag

På Vg1 Teknologi- og industrifag ved Eid vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Produksjon
 • Dokumentasjon og kvalitet
 • Tekniske tenester  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad
 • Hospitering i bedrifter, vg1 har utplassering over 15 veker ein dag i veka

Fellesfag

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no