Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/VG1

Vg1 studiespesialiserande

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1    30 timar

  • Norsk                  4 timar
  • Matematikk         5 timar 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk) Standpunktkarakter på vitnemål
  • Engelsk               5 timar  Standpunktkarakter på vitnemål
  • Naturfag             5 timar  Standpunktkarakter på vitnemål
  • Samfunnsfag     3 timar  Standpunktkarakter på vitnemål
  • Geografi             2 timar Standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving      2 timar
  • Framandspråk   nivå 1 tysk / nivå 2 tysk

Kontakt

Sonja Hestetun

Avdelingsleiar

Sonja.Hestetun@vlfk.no

576 38 403

Relaterte lenker