Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektrofag/VG2 Automatisering

Vg2 Automatisering

Som automatikar har du eit variert og spennande arbeid der du kan få arbeidsoppgåver som robotstyring, ansvar for instrumenteringen i ein prosess, programmering av utstyr, kopling av elektriske styringar og luftstyringar med meir.

Opplæringa delast inn i

 • Fellesfag, 9 timar pr. veke
 • Programfag, 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping, 9 timar pr. veke

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 t
 • Engelsk, 2 t
 • Norsk, 2 t
 • Kroppsøving, 2 t

Programfag

 • Automatisering, 12 t
 • Elenergisystem, 5 t

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Yff skal blant anna gi deg eit godt grunnlag for å velgje lærefag og ein mulegheit for å knytte kontakt mot potensielle lærebedrifter. På Årdal vgs får du nyttar ein timane til blant anna:

 • bedriftsbesøk
 • arbeid på verkstad
 • fordjuping innan ulike deler av fagområdet.
 • yrkespraksis

Les meir om Automatisering på Vilbli.no Automatisering

Kontakt

Henny Midtun

Avdelingsleiar

Henny.Midtun@vlfk.no

576 38 402

Relaterte lenker