Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektrofag/Vg2 Elenergi
Elevar og lærar på elektroavdelinga

Elevar og lærar på elektroavdelinga

Vg2 Elenergi

På Vg2 Elenergi utdannar du deg som elektriker, tavlemontør, energioperatør eller energimontør. Etter to år i skulen, er du klar til å gå ut i lære som for elektrofaga er 2,5 år. Linja har eit godt samarbeid med næringslivet. Og elevane er ute i praksis  4 veke  i løpet av eit skuleår, i bedrifter dei sjølv ynskjer å prøve ut.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Automatiseringssystem
 • Elenergisystem
 • Data-og elektronikksystem

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk og utplassering 4 veker i løpet av skuleåret
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kroppsøving

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

på vilbli.no.

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no