Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/VG2 Industriteknologi
Elevar som jobbar på verkstad

Vg2 industriteknologi

videoårdal.jpg

 

 

 

Opplæringa delast inn i

 • Fellesfag, 9 timar pr. veke
 • Programfag, 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping, 9 timar pr. veke

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 t
 • Engelsk, 2 t
 • Norsk, 2 t
 • Kroppsøving, 2 t

Programfag

 • Dokumentasjon og kvalitet, 5 t 
 • Reperasjon og vedlikehald, 5 t
 • Produksjon, 7 t

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Yff skal blant anna gi deg eit godt grunnlag for å velgje lærefag og ein mulegheit for å knytte kontakt mot potensielle lærebedrifter. På Årdal vgs får du 6 veker yrkespraksis, og du kan velgje blant anna mellom desse bedriftene: 

 • Hydro Aluminium AS: Industrimekanikar/ prosessteknikk
 • Impec AS: Plate/sveis faget
 • Bilfinger Industrier Norge AS: Plate/sveis, industrimekanikar, maskineringsfaget CNC
 • HMR Hydeq AS: Plate/sveis, industrimekanikar, maskineringsfaget CNC
 • Norsun AS: Industrimekanikar/
 • E-CO Energi, Aurland: Industrimekanikar
 • LMI - Luster mekaniske

Me legg til rette slik at du kan ha yrkespraksis i ei bedrift nær heimstaden din, dersom det er ønskjeleg.

Elles nyttar ein YFF til

 • Bedriftsbesøk
 • Arbeid på verkstad
 • Fordjuping innan ulike deler av fagområdet.

Les meir om Industriteknologi på Vilbli.no Industriteknologi

Kontakt

Henny Midtun

Avdelingsleiar

Henny.Midtun@vlfk.no

576 38 402

Relaterte lenker