Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg2 Industriteknologi
Elevar og lærar tip

Elevar og lærar tip

Vg2 Industriteknologi

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Produksjon
 • Dokumentasjon og kvalitet
 • Reparasjon og vedlikehald 

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Hospitering 4 veker i løpet av eit skuleår
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kroppsøving

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no