Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Service og samferdsel/VG2 Sal, service og sikkerheit

Vg2 Sal, service og tryggleik

Opplæringa delast inn i

  • Fellesfag, 9 timar pr. veke
  • Programfag, 17 timar pr. veke
  • Yrkesfagleg fordjuping, 9 timar pr. veke

Programfag

  • Tryggleik, 5 t
  • Marknadsføring og sal,6 t
  • Økonomi og administrasjon, 6 t 

Fellesfag

  • Samfunnsfag, 3 t
  • Engelsk, 2 t
  • Norsk, 2 t
  • Kroppsøving, 2 t

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

YFF skal blant anna gi deg eit godt grunnlag for å velgje lærefag og ein mulegheit for å knytte kontakt mot potensielle lærebedrifter. På Årdal vgs får du muligheit til å prøve deg i yrkespraksis i ulike bedrifter innan fagområdet.

Ungdomsbedrifter

YFF blir også brukt til å etablere ungdomsbedrifter. Me har engasjerte lærarar som brenn for dette. Me har mange gode eksempel på ungdomsbedrifter som har skapt stort engasjement blant elevar og lærarar. Fleire har delteke og fått prisar, på Ungt entreprenørskap si fylkesmesse som blir arrangert kvart år.  Me har også delteke på NM for ungdomsbedrifter.

Les meir om Sal, service og tryggleik på Vilbli.no Sal ,service og tryggleik

Kontakt

Henny Midtun

Avdelingsleiar

Henny.midtun@vlfk.no

576 38 402

Relaterte lenker