Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/VG3

Vg3 studiespesialiserande

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3

  • Norsk                   6 timar, standpunkt på vitnemål
  • Historie               4 timar, standpunkt på vitnemål
  • Kroppsøving      2 timar, standpunkt på vitnemål
  • Religion              3 timar, standpunkt på vitnemål

Fellesfag totalt: 15 timer

Programfag

10 timar programfag frå eige programområde og 5 timar valfritt programfag.

Du skal ha totalt 90 timar med fellesfag og programfag på vitnemålet ditt.

Merk

Dersom du ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen, må du ha dette som obligatorisk fag også på Vg3 i staden for 5 timar valfritt programfag.

Kontakt

Sonja Hestetun

Avdelingsleiar

Sonja.Hestetun@vlfk.no

576 38 403

Relaterte lenker