• Foto: Privat

  Gjorde reint bord under fylkesmessa

  Ungdomsbedrifta ShoeSaver UB tok heile 6 prisar under fylkesmessa for ungdomsbedrifter. Dei fekk også prisen for beste ungdomsbedrift, som gjev gullbillett til NM for ungdomsbedrifter.

 • Foto: Catrine Jevnaker

  Nytt tilbod på Årdal vidaregåande skule

  Frå hausten 2017 får du moglegheit til å velje faget breiddeidrett på Vg1 studieførebuande utdanningsprogram ved Årdal vgs.

 • verdiar

  Ungdata-undersøking

  Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kartleggje livskvalitet og levekår for alle elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket. På Årdal vidaregåande skule vil denne undersøkinga føregå i veke 12.

Fleire saker ›