Hopp til hovedinnhold

Biblioteket

Bilete av skulebiblioteket på Årdal vgs. bilete syner reaolar fulle av bøker.

Biblioteket

I tillegg til læremidlar har skulebiblioteket eit godt utval bøker i fleire sjangrar. Vi har ein eigen seksjon for bøker på nynorsk og bøker med forfattarar eller tema frå Sogn og Fjordane. Vi har óg ein eigen seksjon i biblioteket der ein kan sitte å arbeide, både åleine og i grupper. Vi kan og hjelpe til med å skaffe bøker til særemne, eller den spesielle boka du berre brenn etter å lese. 

Nytt frå i år er at skulen sjølv organiserer alt som har med skulebiblioteket å gjera. Det vil derfor ikkje vere bemanna, men henvend deg i resepsjonen dersom du lurer på noko, så hjelper me deg gjerne!

Sjølvutlån

Lærebøker blir ikkje lånt ut utan at du går via tilsette på skulen. Dersom du ønskjer å låne nokre av dei andre bøkene på biblioteket, nyttar du eigen PC rett innanfor døra. Har du våre elev på skulen før nyttar du lånekort, eller loggar inn med den låneIDen og passordet som du har nytta tidlegare.

Nye elevar nyttar visID som brukarnamn, det er ikkje krav om passord. 

Reglement

Avtale om utlån av læremiddel og skuleutstyr

Alle elevar må kvart år signere avtale om vilkår for utlån av læremiddel og skuleutstyr i vidaregåande opplæring. Dette gjer du via lenka under. Dersom du er under 18 år må også føresette signere. Gjer merksom på at avtalen ikkje er signert før du har trykt "signer dokument" på siste side. Dersom du ikkje har moglegheit til å signere digitalt tek du kontakt i resepsjonen, slik at du får signert låneavtalen manuelt. 

 

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon. Du kan ikkje klippe og lime andre sitt arbeid som ditt eige. Dersom du er usikker på korleis du kan nytte informasjon du finn utan å plagiere, snakk med læraren din om riktig kjeldebruk.