Skuleskyss

Til skolen.jpg

Her kan de ha ei eiga side eller berre lenke til transportselskapet (Skyss/Kringom) sine nettsider.

Kva kan denne sida innehalde:

  • Kva buss går til skulen
  • Kva billett bør eg kjøpe
  • Lenke til reiseplanleggaren op Skyss/Kringom
  • Lenke til informasjon om gratis skuleskyss

Til dømes:

Lurer du på korleis du kjem deg til skulen med offentleg transport? På denne sida finn du alt du treng å vite.

Kva buss går til ……….skule?

For å kome til skule vår kan du ta buss nr 12 som stoppar rett utanfor skulen. Du kan også ta buss nr. 33 til Eksempelveien. Då tar det fem minutter å gå til skulen.

30-dagars ungdomsbillett

Du må som hovudregel bruke 30-dagars ungdomsbillett til skuleskyssen. Dette gjeld også om du bur meir enn 6 km frå skulen. Det betyr at du som er funksjonsfrisk og under 20 år ikkje har rett på gratis skulereisekort.

Har du rett på gratis skuleskyss kan dulese meir om det på nettsida til Vestland fylkeskommune.