Bilete av Årdal vidaregåande skuleFoto: Reed Foto AS

Velkommen til skulen vår

Inst i Sognefjorden, blant dalar og høge fjell, ligg nasjonalparkkommunen Årdal. Her finn du Årdal vidaregåande skule som i dag har 181 elevar og kring 50 tilsette. Bygda har mange aktivitetar og opplevingar å by på, både for deg som er årdøl og deg som lurer på om du skal flytta hit.
IMG_E9662.JPG

Elevundersøking

Den årlege elevundersøkinga nærmar seg. Den skal gje elevane høve til å seie kva dei meinar om læring og trivsel på skulen. Det er frivillig for elevane å svare på undersøkinga, men me håpar så mange som mogleg vil delta.
skulen2 (2).jpg

Me vil gjerne hjelpe deg med å finne hybel

Skulen ynskjer å legge til rette for elevane på best mogleg måte. Dersom du kjem utanbygds frå og må ha ein plass å bu, vil me gjerne høyre frå deg. Ta kontakt med miljøkoordinator Helge Øren på tlf 905 11 071 så ordnar det seg.

Aktuelle saker

10.08.2022

Velkomstsamling for nye hybelbuarar

Me vil gjerne møte nye hybelbuarar med føresette søndag 14. august kl 16.00 på personalrommet vårt.

01.03.2022

No kan skulen formidle fleire hyblar

På Årdal vgs ynskjer me å bidra til at du som kjem utanbygds frå for å vere elev på skulen vår skal få ein trygg og god plass å bu medan du er her. Me samarbeidar allereie med fleire gode tilbydarar på hybelmarkedet, men komande skuleår blir tilbodet...

Bygget Messa sett frå utsida med fjell i bakgrunn.
15.02.2022

Fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter

Skulen vår stiller i år med seks ungdomsbedrifter i Fylkesmeisterskapet for ungdomsbedrifter som går av stabelen i Førde tirsdag 15. mars. Heile veke sju blir det halde digitale intervju der dei ulike bedriftene får presentere løysinga si for ei jury...

Elevane i ungdomsbedrifta Sit Smart UB.