Bilete av Årdal vidaregåande skuleFoto: Reed Foto AS

Velkommen til skulen vår

Inst i Sognefjorden, blant dalar og høge fjell, ligg nasjonalparkkommunen Årdal. Her finn du Årdal vidaregåande skule som i dag har 181 elevar og kring 50 tilsette. Bygda har mange aktivitetar og opplevingar å by på, både for deg som er årdøl og deg som lurer på om du skal flytta hit.
Elevar og lærarar som står med gule og blå mklede for å vise solidaritet med Ukraina.

I solidaritet med Ukraina

Torsdag 7. april tok elevrådet initiativ til at elevar og lærarar skulle kle seg i blå eller gule klede for å vise solidaritet med alle dei som er offer for krigen i Ukraina. Skulen vår står samla mot urettferdighet og vald - måtte krigen ta fort slutt!
skulen2 (2).jpg

Me vil gjerne hjelpe deg med å finne hybel

Skulen ynskjer å legge til rette for elevane på best mogleg måte. Dersom du kjem utanbygds frå og må ha ein plass å bu, vil me gjerne høyre frå deg. Ta kontakt med miljøkoordinator Helge Øren på tlf 905 11 071 så ordnar det seg.

Aktuelle saker

01.03.2022

No kan skulen formidle fleire hyblar

På Årdal vgs ynskjer me å bidra til at du som kjem utanbygds frå for å vere elev på skulen vår skal få ein trygg og god plass å bu medan du er her. Me samarbeidar allereie med fleire gode tilbydarar på hybelmarkedet, men komande skuleår blir tilbodet...

Bygget Messa sett frå utsida med fjell i bakgrunn.
15.02.2022

Fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter

Skulen vår stiller i år med seks ungdomsbedrifter i Fylkesmeisterskapet for ungdomsbedrifter som går av stabelen i Førde tirsdag 15. mars. Heile veke sju blir det halde digitale intervju der dei ulike bedriftene får presentere løysinga si for ei jury...

Elevane i ungdomsbedrifta Sit Smart UB.
14.02.2022

Føredrag om angst og OCD 3. mars.

Torsdag 3. mars kjem Klara Valsvik, Bjarne Hansen og Sidsel Myhr for å halde føredrag om angst og OCD - tvangstankar og -handlingar i kantina på skulen.

Klara Valsvik sleit med angst og OCD i 40år. FOTO: Privat