Hopp til hovedinnhold
Bilete av Årdal vidaregåande skule sin hovudinngang, med fjell og skya himmel i bakgrunn. Foto: Reed Foto AS

Velkommen til skulen vår

Inst i Sognefjorden, blant dalar og høge fjell, ligg nasjonalparkkommunen Årdal. Her finn du Årdal vidaregåande skule, som i dag har 155 elevar og kring 40 tilsette. Du vil finne informasjon om skulen og utdanningsprogram, både her på heimesida og i brosjyren vår.
Fem glade jenter som står utanfor inngangen til skule og snakkar.

Velkommen til eit nytt skuleår 2024/25

Vi ønskjer alle elevar velkommen til fyste skuledag måndag 19. august. Det blir felles oppmøte i kantina kl. 09:55. Vel møtt!
Bilete av skule plassen og skulen.

Skal du begynne hjå oss i haust og treng hybel?

Vi ønskjer å ta godt vare på alle som kjem til Årdal for å gå på skulen vår og har eigen miljøkoordinator som har ansvar for hybelbuarane. Dersom du ikkje har funne deg plass å bu må du gjerne ta kontakt med Helge på telefon. Han kan hjelpe deg med bustad og andre praktiske ting.

Aktuelle saker

26.06.2024

Utplassering i Emmen

I april hadde vi seks elevar på utplassering i Emmen i Nederland i to veker. Turen blei finansiert via Erasmus+ som er verdas største utdanningsprogram. Denne gongen var det elevar frå vg2 automasjon, industriteknologi og kjemiprosess- og laboratorie...

To av elevane som var på utplassering står i oransje arbeidsklede framfor eit stort køyretøy. På køyretøyet er logoen til WSG, firmaet dei var på utplassering hjå.
15.03.2024

Utvida tilbod på skulefrukost

På Årdal vidaregåande har vi valt å tilby elevane gratis skulefrukost to gonger i veka. Kvar tysdag og torsdag står frukosten klar til fyste friminutt.

Fire gutar som er elevar ved skulen smiler fint til fotografen i kantina. Dei står ved sidan av langbordet der det er sett fram frukost til elevane.
20.02.2024

Vil du gå på Årdal vidaregåande skule neste skuleår?

1. mars er fristen for å søke om ordinær skuleplass for vidaregåande opplæring. Under utdanningsprogram finn du ein oversikt som syner kva du kan velje på skulen vår. Øvst på sida finn du også lenkje til brosjyra vår, dersom du ønskjer å lese litt me...

Elevar som sit ved pulten sin og følgjer med i undervisninga