Bilete av Årdal vidaregåande skule sin hovudinngang, med fjell og skya himmel i bakgrunn. Foto: Reed Foto AS

Velkommen til skulen vår

Inst i Sognefjorden, blant dalar og høge fjell, ligg nasjonalparkkommunen Årdal. Her finn du Årdal vidaregåande skule som i dag har 153 elevar og kring 50 tilsette. Bygda har mange aktivitetar og opplevingar å by på, både for deg som er årdøl og deg som lurer på om du skal flytta hit.
To elevar sit på eit rundt bord og jobbar på bærbar PC. I bakgrunnen kan du sjå hyller med bøker i og fargerike gardiner. Foto er lånt frå Vestland fylkeskommune sine nettsider.

Nettskulen

"Nettskulen i Vestland har som mål å tilby god nettbasert vidaregåande opplæring for alle elevgrupper i fylkeskommunen vår. Manglar skulen i nærområde ditt akkurat den utdanninga eller det faget som du ønskjer? Nettskulen tilbyr utdanning og opplæring på ein litt annan måte, på tvers av skular"
Bilete av Årdal vidaregåande skule sett frå Farnesvegen. Det er skilta til skulen som er i fokus og i bakgrunnen er det lettskya blå himmel.

Undervisningsevaluering

Som eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket, gjennomfører vi i desember ei undervisnigsevaluering. Evalueringa blir gjennomført ved at elevane fyller ut ei elektronisk spørjeundersøking. Det er frivillig å delta, men vi oppmodar alle elevane til å svare.

Aktuelle saker

10.08.2022

Velkomstsamling for nye hybelbuarar

Me vil gjerne møte nye hybelbuarar med føresette søndag 14. august kl 16.00 på personalrommet vårt.

01.03.2022

No kan skulen formidle fleire hyblar

På Årdal vgs ynskjer me å bidra til at du som kjem utanbygds frå for å vere elev på skulen vår skal få ein trygg og god plass å bu medan du er her. Me samarbeidar allereie med fleire gode tilbydarar på hybelmarkedet, men komande skuleår blir tilbodet...

Bygget Messa sett frå utsida med fjell i bakgrunn.
15.02.2022

Fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter

Skulen vår stiller i år med seks ungdomsbedrifter i Fylkesmeisterskapet for ungdomsbedrifter som går av stabelen i Førde tirsdag 15. mars. Heile veke sju blir det halde digitale intervju der dei ulike bedriftene får presentere løysinga si for ei jury...

Elevane i ungdomsbedrifta Sit Smart UB.