Hopp til hovedinnhold
Bilete av Årdal vidaregåande skule sin hovudinngang, med fjell og skya himmel i bakgrunn. Foto: Reed Foto AS

Velkommen til skulen vår

Inst i Sognefjorden, blant dalar og høge fjell, ligg nasjonalparkkommunen Årdal. Her finn du Årdal vidaregåande skule, som i dag har 155 elevar og kring 40 tilsette. Du vil finne informasjon om skulen og utdanningsprogram, både her på heimesida og i brosjyren vår.

Aktuelle saker

22.05.2024

Viktig informasjon ved bruk av MAC under eksamen

Microsoft har utfordringar med siste versjon av Office for Mac. I siste versjon fungerer Word svært dårleg under eksamen.

Bilde av en MAC-maskin
15.03.2024

Utvida tilbod på skulefrukost

På Årdal vidaregåande har vi valt å tilby elevane gratis skulefrukost to gonger i veka. Kvar tysdag og torsdag står frukosten klar til fyste friminutt.

Fire gutar som er elevar ved skulen smiler fint til fotografen i kantina. Dei står ved sidan av langbordet der det er sett fram frukost til elevane.
20.02.2024

Vil du gå på Årdal vidaregåande skule neste skuleår?

1. mars er fristen for å søke om ordinær skuleplass for vidaregåande opplæring. Under utdanningsprogram finn du ein oversikt som syner kva du kan velje på skulen vår. Øvst på sida finn du også lenkje til brosjyra vår, dersom du ønskjer å lese litt me...

Elevar som sit ved pulten sin og følgjer med i undervisninga