Råd og utval

Elevrådet

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det blir valt elevrådstyre kvart skuleår.

Skuleåret 2021/2022 er det desse som er i elevstyret:
• Leiar - Idun Larsdotter Madslien, 1STA
• Nestleiar - Agnete Gjertsen Fagerli, 2STA

LAMU

• Albert Hæreid
• Mathias Moss Åmot

Skuleutvalet

• Albert Hæreid
• Melissa Myrtveit
• Idun madslien

Ungdomsrådet

• Martin AH Morland
• Mathias Moss Åmot